qualification

 • 71qualification certificate — kvalifikacijos pažymėjimas statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kvalifikaciją patvirtinantis dokumentas arba tokių dokumentų rinkinys. atitikmenys: angl. qualification certificate pranc. certificat de qualification, m …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 72qualification level — kvalifikacijos lygmuo statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Kvalifikacijų sandaros dalis, apimanti panašaus sudėtingumo, autonomiškumo ir dinamiškumo užduotis ir joms atlikti reikalingas kompetencijas. atitikmenys: angl. qualification …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 73qualification assessment guidelines — kvalifikacijos vertinimo gairės statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Profesijos standarto sandas, kuriame teikiami reikalavimai, taikomi kvalifikacijos vertinimui organizuoti. atitikmenys: angl. qualification assessment guidelines… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 74qualification awarding body — kvalifikaciją pripažįstanti institucija statusas T sritis Švietimas ir mokslas apibrėžtis Formalią kvalifikaciją pripažįstanti institucija, patvirtinanti asmens mokymosi pasiekimų atitiktį nustatytiems standartams. atitikmenys: angl.… …

  Aiškinamasis kvalifikacijų sistemos terminų žodynas

 • 75qualification category of sports instructor — sporto instruktoriaus kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kvalifikacinė trenerio kategorija, suteikiama didelio meistriškumo sportininkams, turintiems nepilną aukštąjį išsilavinimą (baigusiems 3 kursus) ir gerai… …

  Sporto terminų žodynas

 • 76qualification rank of sports instructor — sporto instruktoriaus kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Kvalifikacinė trenerio kategorija, suteikiama didelio meistriškumo sportininkams, turintiems nepilną aukštąjį išsilavinimą (baigusiems 3 kursus) ir gerai… …

  Sporto terminų žodynas

 • 77qualification category of athletes — sportininkų kvalifikacijos kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų parengtumo požymis – reikalavimai ir normos, nustatomos pagal sporto šakos ypatumus, sportininkų lytį ar amžių. Parengtumo normos išreiškiamos… …

  Sporto terminų žodynas

 • 78qualification rank of athletes — sportininkų kvalifikacijos kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sportininkų parengtumo požymis – reikalavimai ir normos, nustatomos pagal sporto šakos ypatumus, sportininkų lytį ar amžių. Parengtumo normos išreiškiamos… …

  Sporto terminų žodynas

 • 79qualification category of referee — teisėjų kvalifikacijos kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teisėjų profesinio meistriškumo požymis, įgyjamas turint sporto šakos taisyklių, teisėjavimo teorijos žinių ir praktinių įgūdžių. Teisėjų kvalifikacijos …

  Sporto terminų žodynas

 • 80qualification rank of referee — teisėjų kvalifikacijos kategorija statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Sporto teisėjų profesinio meistriškumo požymis, įgyjamas turint sporto šakos taisyklių, teisėjavimo teorijos žinių ir praktinių įgūdžių. Teisėjų kvalifikacijos …

  Sporto terminų žodynas